LUOTETTAVUUTTA LAADUNHALLINNASTA

Yrityksemme koko toiminta perustuu EN ISO 9001:2000 -standardin mukaiseen laatujärjestelmään sekä EN ISO 3834-2 -standardin täyttävään hitsausjärjestelmään. Laatujärjestelmämme on luotu palvelemaan toiminnan laadun järjestelmällistä kehittämistä, poikkeamien hallintaa, riskien ennakointia sekä asiakastyytyväisyyden parantamista varten.

Yrityksemme henkilöstö on koulutettu jatkuvaan laadunhallintaan ja prosessi kattaa koko toimintaympäristömme aina materiaalien vastaanottamisesta tuotteiden lopputarkastuksiin sekä alihankkijoiden valvontaan saakka. OR Welding Oy:ssä laatu tarkoittaa teknisesti ja toiminnallisesti laadukkaiden sekä kestävien tuotteiden lisäksi hyvin toimivaa yritystä, lupausten ja toimitusaikojen pitämistä sekä ennen kaikkea tyytyväistä asiakasta.

Toimittamiemme tuotteiden laatu perustuu henkilöstömme pitkään kokemukseen ja asiantuntemukseen paineastioiden sekä putkistojen valmistuksesta ja vahvaan tietämykseen lämpö- sekä energiateknologian erityisvaatimuksista. Käytössämme olevat nykyaikaiset ohjelmistot sekä tuotantovälineet takaavat osaltaan, että tuotteemme toimivat moitteettomasti suunnitelluissa prosesseissa ja saavuttavat niille mitoitetut tuotantovaatimukset.

Etsimme asiakkaillemme aina parhaat mahdolliset vaihtoehdot yksilöllisiin lämmönsiirtotarkoituksiin lähtien tuotteiden koosta, tyypistä sekä materiaaleista. Tavoitteemme on löytää jokaiseen kohteeseen ja toimintaympäristöön spesifikaatiot täyttävä teknisesti sekä taloudellisesti paras ratkaisu.

Julkaisujärjestelmä: Mediasignal